Контролен панел – ПЛАТКА, с функция StayD 5 до 32 зони (10 дублирани), с възможност за 15 клавиатурни зони и делене на две независими системи, 2 PGM, BUS технология, комуникатор EN 50131; SECURITY GRADE: 2

Цена: 70 лв.