Контролен панел – ПЛАТКА, с функция StayD 8 до 32 зони (16 дублирани), с възможност за 15 клавиатурни зони и делене на две независими системи, 4 PGM, BUS технология, комуникатор EN 50131; SECURITY GRADE: 2

Цена:  112 лв.