Цифров датчик за движение с четири елемента

 

 • Двойно срещуположно цифрово засичане
 • Припокриваща геометрия на сензорите
 • Сензор с 4 елемента
 • 12м Х 12м; ъгъл на покритие 110°
 • За охрана на помещения с високи изисквания към сигурността
 • Патентовано цифрово разкриване на движение
 • Патентовано автоматично обработване на импулсните сигнали
 • Софтуер, ползващ алгоритъма Digital SHIELD с възможност за настройване на чувствителността
 • Обработване на единичен или двоен праг
 • Автоматична компенсация на температурата
 • Металния щит увеличава максимално защитата от електромагнитни и радиочестотни сигнали
 • Солидно реле
 • Ключ за защита от външна намеса