TechTronix – системи за сигурност – Датчици

Датчици

1807, 2013

VISONIC DISC

АНАЛОГОВИ ДЕТЕКТОРИ ЗА ВЪТРЕШЕН МОНТАЖ

 

Обемен датчик пасивен инфрачервен за таван 360°, покритие на пода до 10,8 […]

1807, 2013

PARADOX 460

АНАЛОГОВИ ДЕТЕКТОРИ ЗА ВЪТРЕШЕН МОНТАЖ

 

• Патентовано автоматично обработване на импулсните сигнали и радиочестотни смущения
• Металният […]

1807, 2013

PARADOX 3D ANTI-MASK

Пасивен инфрачервен детектор с двоен сензор и анти-маскинг. 3D (триизмерна) термовизионна детекция, от синхронизирани двойни сензори. Широкоъгълно […]

1807, 2013

PARADOX 525DM

Комбиниран датчик PIR & MW

Анти-маскинг – цифрово микровълново засичане, 3 LED индикатора за вида на движението, […]

1807, 2013

PARADOX DG466

Обемен датчик пасивен инфрачервен за таван 360°, обхват 7х6м монтиран на височина 2.4м и 11х6м монтиран […]

1807, 2013

PARADOX DG75

Обемен датчик пасивен инфрачервен

 

Двойна оптика (2 двойни срещуположни сензора), за помещения с животни (до 40 кг.), […]

1807, 2013

PARADOX DG65

Цифров датчик за движение с четири елемента

 

Двойно срещуположно цифрово засичане
Припокриваща геометрия на сензорите
Сензор с 4 […]

1807, 2013

PARADOX DG55

Цифров датчик за движение с два елемента

 

Патентовано цифрово разкриване на движение
Патентовано автоматично обработване на импулсните […]

1807, 2013

PARADOX NV500

Обемен датчик пасивен инфрачервен :
– Двойно цифрово автоматично обработване на импулсните сигнали с
две нива (APSP)
[…]