Цена: 156,00 лв.

Лице за контакти: *

Email: *

Телефон:

Относно:

Съобщение: *

Ръководство на потребителя

 

Автомобилна програмируема CAN-BUS аларма, адаптирана за монтаж с над 200 модела съвременни автомобили. Управление чрез фабричния ключ-дистанционно

Основни функции под управление на CAN BUS

-Управление през съществуващото оригинално дистанционно-ключ-Охрана на врати, капаци

-Блокиране на двигателя

-Шок сензор

-Визуален и акустичен сигнал при включване и изключване
-Тиха функция
-Допълнителен програмируем AUX изход
-Управление на централно заключване
-Команди към комфорт модул
-Индикация на 11 вида алармено събитие
-Персонализиране на функциите