Цена: 86,80 лв.

Лице за контакти: *

Email: *

Телефон:

Относно:

Съобщение: *

Предназначение и област на приложение

Приборът е предназначен за охрана на затворени помещения с повишени изисквания за
сигурност на охраната банкови хранилища (трезори), касови помещения, музеи, помещения в
обекти със специално предназначение, складове и магазини за рискови стоки и др.

• Захранващо напрежение: 9 ÷16 V DC
• Консумиран ток : 30 mA
• Алармен контакт : 0,1 A / 28 V DC
• Контакт срещу саботаж (тампер) : 0,1 A / 28 V DC
• Охранявана зона : 3 ÷10 m
• Противосаботажна (антимаскинг) зона: 0,4 m
• Чувствителност: регулируема 4 степени
• Продължителност на алармения сигнал : 2 sec
• Детектирана скорост: 0,2÷3 m/sec
• Работна честота на ултразвуковия детектор : 40 kHz
• Температурен обхват: -20° ÷ +50 ° C
• Максимална допустима влажност: 90%
• Размери: 78 × 148 mm
• Тегло: 140 g

Детекторът е устойчив на радиочестотно излъчване 5 ÷10 W (VHF) в непосредствена близост 0.2 метра.