Двойнобронирана сирена с лампа

Сирена за външен монтаж с автономно захранване и самоохрана

125 db/1m

поликарбонатен външен кожух и допълнителна вътрешна метална кутия

LED индикация за състоянието
Контрол на волтажа и активиране на сирената при падане под 9,5 V DC
Вградена флаш лампа 15W
Вградена защита на сирената от късо съединение в лампата
Тампер ключове за защита от нежелано отваряне на капака и от сваляне на сирената от стената
Свобедни тампер ключ контакти за свързване на сирената към зона на панела
Независим таймер в случай на пълно изключване
Поликарбонатен външен кожух с UV защита
Флаш лампа в червено или оранжево