Цена: Направете запитване

Лице за контакти: *

Email: *

Телефон:

Относно:

Съобщение: *

Спецификация в PDF формат

Пожарникарския микрофон RM-300MF за спешни повиквания e задължителен за сертифицираната по EN 54 оповестителната система VM-3000Микрофонът има бутон за активация в извънредни ситуации, което позволява предварително записаните евакуационни съобщения да се включат и да се излъчи съобщение, както и излъчване на живо, на спешно съобщение от оторизирано лице -пожарникар. Микрофона RM-300MF има възможност за разширение на функционалноста си чрез разширителя RM-320F, като се увеличава избора на зони за излъчване и известяването за тяхната изправност.

Пожарният микрофон за оповестителната система има бутони Ararm Switch, Evacuation, Alert, Reset, CPU on/off ,както и възможност за аварийно съобщение при претоварване на процесора на централния модул.