TechTronix – системи за сигурност – Bentel
1009, 2013

Пожароизвестителен датчик Bentel 601H-R

Конвенционален термо-диференциален пожарен датчик

1009, 2013

пожароизвестителен датчик Bentel 601P

Конвенционален оптично-димен пожарен датчик

1009, 2013

пожароизвестителен датчик Bentel 601 PH

Конвенционален оптично-димен пожарен датчик

1009, 2013

пожароизвестителна централа BENTEL J408-2

Конвенционална пожароизвестителна централа 2 контролирани, балансирани и прескачаеми входни зони

1009, 2013

пожароизвестителна централа BENTEL J408-4

Конвенционална пожароизвестителна централа 4 контролирани, балансирани и прескачаеми

1009, 2013

пожароизвестителна централа BENTEL J408-8

Конвенционална пожароизвестителна централа 8 контролирани, балансирани и прескачаеми