The Fire Beam Company

Каталог в PDF формат  Използването на линейни оптикодимни датчици за откриване на дим при големи площи, винаги е бил най-икономичният начин за защита, но в миналото се е смятал за ненадежден. Движението на сградите и тяхната достъпност правят откриването на дим с линейни датчици ненадеждно, отнемащо време и трудно за поддръжка. Едва сега, с въвеждането на съвременните технологии, надежността на лъча вече не е проблем и линейните оптикодимни датчици се ползват с пълна увереност при обезопасяването на големи площи.