TechTronix – системи за сигурност – Адресируеми централи

Адресируеми централи

507, 2013

пожароизвестителна централа Panasonic EBL 128

EBL128 е аналогова, адресируема пожароизвестителна система но може да бъде използвана с конвенционални детектори. Контролният панел (CIE) може да комуникира с до 128 входни и/или изходни устройства, намиращи се на една верига. Веригата се използва за включване на детектори, точки за ръчно задеистване и общи входове и изходи за свободно програмируеми специфични потребителски функции. Системата отговаря на стандарти: EN54 част 2 (Оборудване за контрол и индикация) и EN54 част 4 (Токозахранване).

507, 2013

пожароизвестителна централа Panasonic EBL512 G3

EBL512 G3 е аналогова адресируема пожароизвестителна система, но може да бъде използвана с конвенционални или адресируеми детектори и адресируеми входове и изходи. Системата отговаря на стандарти: EN54 част 2 (Оборудване за контрол и индикация) и EN54 част 4 (Токозахранване). Всеки контролен панел(CIE) може да комуникира с до 1020 детектора, входни и изходни устройства. До 512 от тези устройства могат да бъдат алармени точки. Всчко контролно устройство има четири вериги за свързване на детектори, точки за ръчно задействане и общи входове и изходи за свободно програмируеми специфични потребителски функции. Всяко устройство по веригата използва един адрес. Всяко EBL512 G3 устройство може да работи както самостоятелно така и в TLON (Echelon) мрежа с до 30 устройства, като всяко едно