TechTronix – системи за сигурност – Пожароизвестителни системи

Пожароизвестителни системи

1109, 2013

Bentel H900R24


Цена: Направете запитване
Конвенционална вътрешна сирена
– работно напрежение: […]

1109, 2013

Bentel CALL/R24


Цена: Направете запитване.
Конвенционална външна сирена

– работно напрежение: […]

1109, 2013

Bentel MCP900/RS


Цена: Направете запитване.
 Конвенционален пожарен бутон

– възстановяем
– за […]

1109, 2013

Bentel MCP900/RCB


Цена: Направете запитване.
Конвенционален пожарен бутон

– възстановяем
– алармен […]

1009, 2013

Пожароизвестителен датчик Bentel 601H-R

Конвенционален термо-диференциален пожарен датчик

1009, 2013

пожароизвестителен датчик Bentel 601P

Конвенционален оптично-димен пожарен датчик

1009, 2013

пожароизвестителен датчик Bentel 601 PH

Конвенционален оптично-димен пожарен датчик

1009, 2013

пожароизвестителна централа BENTEL J408-2

Конвенционална пожароизвестителна централа 2 контролирани, балансирани и прескачаеми входни зони

1009, 2013

пожароизвестителна централа BENTEL J408-4

Конвенционална пожароизвестителна централа 4 контролирани, балансирани и прескачаеми

1009, 2013

пожароизвестителна централа BENTEL J408-8

Конвенционална пожароизвестителна централа 8 контролирани, балансирани и прескачаеми