TechTronix – системи за сигурност – Контрол на достъп

Контрол на достъп

507, 2013

AR-727CM – Serial to Ethernet Device Server

Брошура в PDF формат Инструкция в PDF формат

507, 2013

AR-321L485 – Конвертор за връзка със SOYAL AR-401RO16

Брошура в PDF формат

507, 2013

AR-321CM – Конвертор за връзка USB към RS-485

Брошура в PDF формат Инструкция в PDF формат

507, 2013

SOY 1201A – ЕЛЕКТРИЧЕСКА КЛЮЧАЛКА ТИП "БОЛТ"

Брошура в PDF формат

507, 2013

SOY 0600M – ЕЛЕКТРОМАГНИТ

Брошура в PDF формат

507, 2013

AR 0090M – ЕЛЕКТРОМАГНИТ

Брошура в PDF формат

507, 2013

AR-881EF – Контролер с четене на пръстови отпечатъци

Брошура в  PDF формат Инструкция в PDF формат

507, 2013

контрол на достъп-AR 737H контролер

Контролер за контрол на достъп без клавиатура

507, 2013

контрол на достъп-AR 723H контролер

Контролер за контрол на достъп с 2 броя мастер карти

507, 2013

контрол на достъп-AR 727H контролер

Контролер за контрол на достъп с LCD дисплей