TechTronix – системи за сигурност – Контролери и четци

Контролери и четци

807, 2013

Контролер за контрол на достъп – AR 331H

Вандалоустойчив мрежов контролер за контрол на достъп

807, 2013

контрол на достъп-AR 721H контролер

Контролер за контрол на достъп с клавиатура

507, 2013

контрол на достъп-AR 737H контролер

Контролер за контрол на достъп без клавиатура

507, 2013

контрол на достъп-AR 723H контролер

Контролер за контрол на достъп с 2 броя мастер карти

507, 2013

контрол на достъп-AR 727H контролер

Контролер за контрол на достъп с LCD дисплей

507, 2013

контролер за контрол на достъп AR 721Е

Контролер за контрол на достъп за 2 врати

507, 2013

контрол на достъпа-AR 725U четец

Четец за контрол на достъп (WG)

507, 2013

контрол на достъп-AR 321H контролер

Контролер за контрол на достъп с метален корпус

507, 2013

контрол на достъп-AR 327H контролер

Контролер за контрол на достъп с метален корпус и LCD дисплей

507, 2013

контрол на достъп-AR 725E(M) контролер

Контролер за контрол на достъп за 2 врати