TechTronix – системи за сигурност – Контрол на достъп

Контрол на достъп

1807, 2013

PARADOX Spectra SP6000

Контролен панел – ПЛАТКА, с функция StayD 8 до 32 зони (16 дублирани), с възможност […]

1807, 2013

PARADOX Spectra SP5500

Контролен панел – ПЛАТКА, с функция StayD 5 до 32 зони (10 дублирани), с възможност […]

807, 2013

Контролер за контрол на достъп – AR 331H

Вандалоустойчив мрежов контролер за контрол на достъп

807, 2013

контрол на достъп-AR 721H контролер

Контролер за контрол на достъп с клавиатура

507, 2013

SOY PB-6A

Брошура в PDF формат

507, 2013

SOY PB-1A

Брошура в PDF формат

507, 2013

SOY 2561

Брошура в PDF формат

507, 2013

SOY TAG

Брошура в PDF формат

507, 2013

SOY TAG-C

Брошура в PDF формат

507, 2013

AR-701CM – Конвертор RS-485/RS-232

Брошура в PDF формат Инструкция в PDF формат