TechTronix – системи за сигурност – Оповестителни системи

Оповестителни системи

607, 2013

VOCIA DS-4

VOCIA-Catalog 2013 in PDF

607, 2013

VOCIA DS-10

VOCIA-Catalog 2013 in PDF

607, 2013

VOCIA VA-4030

VOCIA-Catalog 2013 in PDF

607, 2013

VOCIA VA-2060

VOCIA-Catalog 2013 in PDF

607, 2013

VOCIA VA-8600

VOCIA-Catalog 2013 in PDF

607, 2013

TOA RM-200M

Спецификация в PDF формат Системен микрофон за оповестителната система VM-3000 с 10 програмируеми клавиша. Възможност за активация на 5 съобщения и излъчване наживо на съобщения с общ и рекламен характер

607, 2013

TOA RM-300MF

Спецификация в PDF формат Пожарникарския микрофон RM-300MF за спешни повиквания e задължителен за сертифицираната по EN 54 оповестителната система VM-3000. Микрофонът има бутон за активация в извънредни ситуации, което позволява предварително записаните евакуационни съобщения да се включат и да се излъчи съобщение, както и излъчване на живо, на спешно съобщение от оторизирано лице -пожарникар. Микрофона RM-300MF има възможност за разширение на функционалноста си чрез разширителя RM-320F, като се увеличава избора на зони за излъчване и известяването за тяхната изправност.

607, 2013

TOA VM-3360E

Спецификация в PDF формат Системата може да бъде разширена чрез свързване на до 9 броя VM-3240E или VM3360E разширителни усилвателя. И двата модела са оборудвани с по 6 линии/зони с изходи за говорители. Също така и двата модела имат вградени по 8 програмируеми входа и 8 програмируеми изхода за общо излъчване. Също така и двата модела разполагат с по 6 програмируеми входа и 3 изхода за аварийни съобщения. Допълнителните усилватели се свързват с VM-3240VA или VM-3360VA посредством VM Link връзка.

607, 2013

TOA VM-3240E

Спецификация в PDF формат Системата може да бъде разширена чрез свързване на до 9 броя VM-3240E или VM3360E разширителни усилвателя. И двата модела са оборудвани с по 6 линии/зони с изходи за говорители. Също така и двата модела имат вградени по 8 програмируеми входа и 8 програмируеми изхода за общо излъчване. Също така и двата модела разполагат с по 6 програмируеми входа и 3 изхода за аварийни съобщения. Допълнителните усилватели се свързват с VM-3240VA или VM-3360VA посредством VM Link връзка.

607, 2013

TOA VM-3360VA

Спецификация в PDF формат VM-3360VA е мултифункционален усилвател ( размер 3U ), които може да бъде монтиран в рак шкаф и е системен контролер на оповестителната система VM-3000. Устройството има няколко аудио входа, като включва и вход за фонова музика. Усилвателя е оборудван с 6 избираеми изхода и вграден атенюатор. Позволява не само оповестяване на общи съобщения, но и излъчване на предварително записани гласови инструкции в случай на извънредна ситуация, според изискванията на стандарта за безопасност EN54.