TechTronix – системи за сигурност – Микрофони

Микрофони

607, 2013

VOCIA DS-4

VOCIA-Catalog 2013 in PDF

607, 2013

VOCIA DS-10

VOCIA-Catalog 2013 in PDF

607, 2013

TOA RM-200M

Спецификация в PDF формат Системен микрофон за оповестителната система VM-3000 с 10 програмируеми клавиша. Възможност за активация на 5 съобщения и излъчване наживо на съобщения с общ и рекламен характер

607, 2013

TOA RM-300MF

Спецификация в PDF формат Пожарникарския микрофон RM-300MF за спешни повиквания e задължителен за сертифицираната по EN 54 оповестителната система VM-3000. Микрофонът има бутон за активация в извънредни ситуации, което позволява предварително записаните евакуационни съобщения да се включат и да се излъчи съобщение, както и излъчване на живо, на спешно съобщение от оторизирано лице -пожарникар. Микрофона RM-300MF има възможност за разширение на функционалноста си чрез разширителя RM-320F, като се увеличава избора на зони за излъчване и известяването за тяхната изправност.