Цена: Направете запитване

Лице за контакти: *

Email: *

Телефон:

Относно:

Съобщение: *

Спецификация в PDF формат

VM3240VA е мултифункционален усилвател ( размер 3U ), които може да бъде монтиран в рак шкаф и е системен контролер на оповестителната система VM-3000. Устройството има няколко аудио входа, като включва и вход за фонова музика. Усилвателя е оборудван с 6 избираеми изхода и вграден атенюатор. Позволява не само оповестяване на общи съобщения, но и излъчване на предварително записани гласови инструкции в случай на извънредна ситуация, според изискванията на стандарта за безопасност EN54.
Евакуационното оповестяване може да се излъчи от опционален пожарникарски микрофон RM-300MF, както и от микрофона на самия усилвател, също така може да се управлява и от външно оборудване. Усилвателят включва функция за наблюдение, която автоматично проверява системата за неизправности.
Централен цифров процесор, 6 зонален усилвател 240W/360W, Памет за съобщения – 64МВ, 48kHz, 4 Mic/Line входa с Bass/Treblle регулиране за всеки един, LAN вход, Възможност за VPN връзка, EN54-16

opovestitelna_sistema_svurzvane