Вътрешна пиезо сирена с лампа

 

Пластмасова сирена.

Тип вътрешна.

Със светлинна сигнализация (синя).

За охранителни системи.

Високо честотна.

Звуково налягане 112 dB/1 ft.

Захранващо напрежение 9 -14V.