Вътрешна пиезо сирена 24V с лампа

 

Пластмасова сирена.

Тип вътрешна.

Със светлинна сигнализация (червена).

За охранителни  и пожароизвестителни системи.

Високо честотна.

Звуково налягане 112 dB/1 ft.

Захранващо напрежение 16-30 V.