Системи за контрол на достъп

Технологията на системите за контрол на достъп е базирана на радиочестотна комуникация между специално изработен идентификатор (етикет, таг, карта, ключодържател, стикер и т.н.) и четящо устройство (четец или контролер). Всяка чип-карта (идентификатор ) съдържа уникален цифрен код ,по който става еднозначната идентификация на картопритежателя. При прочитане на картата в контролно-пропусквателното устройство (четец или контролер) се извършва проверка за правата на достъп на лицето в съответния обект. В зависимост от конфигурацията на системата при “прочитане” на номера може да се предприеме действие – например да бъде задействана врата, бариера или друго устройство – или информацията да бъде подадена към компютър. Всяка контролно-пропусквателна точка (четец или контролер) има възможност да следи състоянието на вратата, позволява отваряне от разговорна уредба или бутон (домофонна система) и запазва нормалната си работа при отпадане на електрическото захранване.

 

Нашите системи за контрол на достъп се отличават с :

1. ниска цена ;

2. висока надеждност и ефективност ;
3. контролиране на достъпа до апартаменти , мазета и междуетажни пространства и предотвратяването на кражби;
4. гъвкавост при реализиране на различни конфигурации;
5. лесна разширяемост и реконфигуриране (добавяне на четец на асансьор или врата на мазе ) ;
6. използване на безконтактни чип-карти;
7. при загуба на чип-карта, тя може да бъде дезактивирана за цялата система ;
8. независимост от прекъсванията на електрическото захранване и продължаване на правилното функциониране на системата ;
9. управление на всички видове входно-изходни изпълнителни устройства(бутон ЕXIT, бутон за аварийно отваряне, различни заключващи механизми) ;
10. възможност за връзка с компютър, което улеснява обработването на параметрите на достъпа .

 

Системите за контрол на достъпа се радват на повишен интерес през последните години ,тъй като системите са много ефективни , икономични, и стават все по-употребяване.
Причината за това ,  повече домакинства и фирми да харчат  повече за охранителни системи , е че не се чувстват  достатъчно защитени.
Нивото на битовата  престъпност продължава да е много  високо и са  необходими  драстични  и ефективни мерки, които да спомогнат за решение на част от съществуващите проблемите с криминалния контингент.

Инсталацията на модерна система за контрол на достъпа е едно от възможните и най-евтини решения за повишаване на сигурността в жилищни кооперации, офиси и къщи.
Според източници от МВР,   търсенето на системи за контрол на достъп е довело до значително намаление на  престъпленията  от битов характер.

системи за контрол на достъп

Допълнително предимство на съвременните системи за контрол на достъпа е тяхната разумна себестойност.

Възможностите на тези системи се простират отвъд разрешаване и документиране на достъпа за влизащи и излизащи потребители. С помощта на специализиран софтуер, контролера на системата може да задава,редактира и отчита смените на работния персонал или посетителите в дадена сграда или офис .
Принципа на работа на такава  системата е следния : отключващия механизъм интегриран към вратата контролира и блокира нейното отваряне единствено до предварително зададен кръг от потребители, които се оторизират чрез предварително въведена информация към четеца.
Потребителите могат да филтрирани или чрез магнитни или чипови карти, или чрез въвеждане на секретен код. Но RFID картите които са както евтини така и удобни и затова те са предпочитаният избор пред останалите възможности.
Ако системата ще има централизиран контролен център, тогава всички контролери трябва да бъдат вързани към локалната мрежа. Специализираната програма чете и записва данни на контролерите на системата за контрол на достъпа и работното време. За всеки среден или голям екип, подобна система спестява време и ресурси при отчитането и спазването на работните смени и почивки.

При системите за контрол на достъп съществуват 3 типа четци:

  -Основни;  Полу-интелигентни 
Това са четци, които нямат функцията самостоятелно да оторизират потребители. Те изпращат информацията до централния контролер, който съответно разрешава или забранява заявката за достъп. Без връзка към централата, подобни четци спират да работят. Разликата между основните и полу-интелигентните четци  е в типа на въвежданите данни за достъп.
-Интелигентни
Това са четци, които могат да оторизират достъп и могат да работят самостоятелно. Те притежават достатъчно пространство памет и запаси от електрическа енергия за да работят напълно изолирано. Това са и именно четците, които са най-широко използвани при осъществяване на контрол на достъп до жилищни кооперации, асансьори, паркинги.

Системите за контрол успешно комбинират разумна цена и големи резултати. Може дори да се каже че в близко бъдеще почти всички жилищни и обществени сгради в България ще използват подобни отключващи системи. Съществуват системи при които е необходимо както при влизане, така и при излизане да се идентифицираш пред отключващото устройство.
Но освен системите за контрол на достъп, и останалите сродни системи за сигурност, като камери за видеонаблюдение и СОТ, също се радват на повишен потребителски интерес.