Цена: 365,00 лв.

Лице за контакти: *

Email: *

Телефон:

Относно:

Съобщение: *

Радар детектор Whistler GT-438G

ОПИСАНИЕ

Вграден GPS с данни за полицейските камери
Червен OLED текстови екран
Вграден компас
Ka NARROW режим позволява работа само на Ka честоти: 34.0 GHz и 34.3 GHz
Засича лазерни пистолети (TraffiPatrol XR, Riegl, Jenoptik, Laveg, LTI TruSpeed® S and more)
X/K Филтър

POP™ MODE Детекция
360˚ Градусова детекция
3 Градски режима
DIM/DARK MODE
STAY ALERT®
QUIET/AUTO QUIET MODE
ALERT PRIORITY
VG-2 DETECTION