радар детектор ESCORT RED Line

 

ОПИСАНИЕ

 

радар детектор ESCORT RED Line е най-нов и усъвършенстван модел на радарен детектор с повишена чуствителност и вграден DSP за намаляване на фалшивите сигнали. Двойна антена за повишаване на обхвата на радарните сигнали.

Работни честоти и бандове:
X-band 10.525 GHz ±25 MHz
K-band 24.150 GHz ±100 MHz
Ka-band 34.700 GHz ±1300 MHz
Laser 904nm, 33 MHz Bandwidth – с висока чуствителност

радар детектор :
Superheterodyne, Varactor-Tuned VCO

Двойна антена с двоен LNA приемник
Scanning Frequency Discriminator
Digital Signal Processing (DSP)
4-bit high-resolution A-to-D converter

Лазерен детектор с Quantum Limited Video Receiver с 5точков сензор

Дисплей: 280 точков матричен LED с автоматичен контрол на яркостта

Режими на дисплея: Бар графика, Есперт метер и SpecDisplay

Режими на работа: Магистрала/ Авточувствителност/Авто калибриране

Пълен SmartShield VG2 стелт режим

Програмни функции: AutoMute/ Power-On/ Signal-Strenght meter/ Brightnes/Dark Mode/ Audio Tones/ Cyti Mode Sensitivity

Ръководтсво за работа в PDF формат

http://www.escortradar.com/

радар детектор ESCORT RED Line

Радар детекторите са устройства, разрешени за употреба в България.Радар детектора е устройство което по никъкъв начин не смущава или влияе на Полицеският радар. Те са предназначени да предупреждават водачите на МПС за полицейски радарни и лазерни устройства по пътя.

Забранени са устройства които, влият пряко върху Полицеският радар и го смущават (Чл. 181. Наредба № Iз-1959 от 27.12.2007 г. Наказва се с глоба до 50 лв. и 10 к.т ) .