Цена: Направете запитване

Лице за контакти: *

Email: *

Телефон:

Относно:

Съобщение: *

пожароизвестителен детектор Panasonic 4400

 

Спецификация в PDF формат

http://www.panasonic-fire-security.com/pewfste/en/html/

 

Адресируем мулти детектор

 

пожароизвестителен детектор