Цена: 198,00 лв.

Лице за контакти: *

Email: *

Телефон:

Относно:

Съобщение: *

Контрол на достъп

Технологията на системите за контрол на достъп е базирана на радиочестотна комуникация между специално изработен идентификатор (етикет, таг, карта, ключодържател, стикер и т.н.) и четящо устройство (четец или контролер). Всяка чип-карта (идентификатор ) съдържа уникален цифрен код ,по който става еднозначната идентификация на картопритежателя. При прочитане на картата в контролно-пропусквателното устройство (четец или контролер) се извършва проверка за правата на достъп на лицето в съответния обект. В зависимост от конфигурацията на системата при “прочитане” на номера може да се предприеме действие – например да бъде задействана врата, бариера или друго устройство – или информацията да бъде подадена към компютър. Всяка контролно-пропусквателна точка (четец или контролер) има възможност да следи състоянието на вратата, позволява отваряне от разговорна уредба или бутон (домофонна система) и запазва нормалната си работа при отпадане на електрическото захранване.

Продуктите за контрол на достъп на SOYAL се отличават с:

1. ниска цена ;

2. висока надеждност и ефективност ;
3. възможност за връзка с компютър, което улеснява обработването на параметрите на достъпа .
4. гъвкавост при реализиране на различни конфигурации;
5. лесна разширяемост и реконфигуриране (добавяне на четец на асансьор или врата на мазе ) ;
6. използване на безконтактни чип-карти;
7. при загуба на чип-карта, тя може да бъде дезактивирана за цялата система ;
8. независимост от прекъсванията на електрическото захранване и продължаване на правилното функциониране на системата ;
9. управление на всички видове входно-изходни изпълнителни устройства(бутон ЕXIT, бутон за аварийно отваряне, различни заключващи механизми) ;

Soyal AR-727H – Контролер за контрол на достъп с LCD дисплей

ОПИСАНИЕ

IP54 водоустойчив – подходящ за инсталация на открито.

LCD текстов екран и лек потребителски интерфейс.
Поддръжка на TTL сериен интерфейс за външен принтер, LED и др.
Вградена анти-тампер функция.
Вграден система за превенция на системно “забиване”.
Допълнителен WG порт за свързване към друг WG четец (за изход или anti-pass-back).
Памет за събития, съхранявана до 10 години.
Лесна интеграция към SOYAL система или система за контрол на достъпа от друг производител.

 

Брошура в PDF формат

Инструкция в PDF формат

 

kонтрол на достъп