Цена: 625,00 лв.

Лице за контакти: *

Email: *

Телефон:

Относно:

Съобщение: *

Контролер за асансьор

Системата kонтрол на достъп осигурява централизирано управление и контрол на достъпа до входове, помещения, сгради, асансьори и др. Идентификация на лицата се извършва посредством контролно-пропусквателно устройство наречено контролер за контрол на достъп или четец и безконтактни чип-карти (таг) .ТАГ-а може да бъде карта или ключодържател. Всяка чип-карта съдържа уникален цифрен код ,по който става еднозначната идентификация на картопритежателя. При прочитане на картата в контролно-пропусквателното устройство се извършва проверка за правата на достъп на лицето в съответния обект.Всяка контролно-пропусквателна точка има възможност да следи състоянието на вратата, позволява отваряне от разговорна уредба или бутон (домофонна система) и запазва нормалната си работа при отпадане на електрическото захранване.

 

Продуктите за контрол на достъп на SOYAL се отличават с:

1. ниска цена ;

2. висока надеждност и ефективност ;
3. възможност за връзка с компютър, което улеснява обработването на параметрите на достъпа .
4. гъвкавост при реализиране на различни конфигурации;
5. лесна разширяемост и реконфигуриране (добавяне на четец на асансьор или врата на мазе ) ;
6. използване на безконтактни чип-карти;
7. при загуба на чип-карта, тя може да бъде дезактивирана за цялата система ;
8. независимост от прекъсванията на електрическото захранване и продължаване на правилното функциониране на системата ;
9. управление на всички видове входно-изходни изпълнителни устройства(бутон ЕXIT, бутон за аварийно отваряне, различни заключващи механизми) ;

Soyal AR-401E / AR-401DI16 / AR-401RO16  -Контролер за контрол на достъп на асансьори/.

ОПИСАНИЕ

AR-401E е програмируем контролер, представляващ оптималното решение за достъп и индустриална интеграция при централизирани или разпределени системни архитектури. AR-401E предлага I/O контрол и инструменти за лесно програмиране отговарящи на PLC изискванията при системите за контрол на достъпа.

• AR-401E  2-канален процесорен модул за сканиране.

• AR-401DI16  16-канален цифров входен модул.
• AR-401RO16  16-канален релеен изходен модул.

 

Брошура PDF формат

Инструкция в PDF формат

контролер за асансьор