Цена: Направете запитване

Лице за контакти: *

Email: *

Телефон:

Относно:

Съобщение: *

Схема на свързване (3+1)

Домофонната централа тип 3+1, производство на фирма “Балканбит”, е предназначена за организиране (захранване и усилване) на двустранна разговорна връзка в жилищни сгради, производствени помещения и др. Домофонната централа тип 3+1 работи с всички видове апартаментни домофони, които се експлоатират в България, при които връзката между домофонната централа и апартаментните домофони се осъществява по три проводника с обща маса “-“.Домофонната централа е поставена в пластмасов корпус (кутия), която се монтира в главното ел. табло на съответните сгради посредством еврошина, разположена върху основата на кутията. Всички изводи от централата са разположени на подходящ клеморед.