Цена: Направете запитване

Лице за контакти: *

Email: *

Телефон:

Относно:

Съобщение: *

 БЕТАМАРК-каталог  в PDF

Видеодомофоните Бетамарк ВМ 4328 са предназначени за осъществяване на аудио и видео връзка между входа и другите компоненти на системата (апартамент, офис и др.).
Kато елемент от системата ВМ 4000 Smart, видеодомофонът може да осъществява и различни допълнителни функции.

ФУНКЦИОНАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ:
 
•  Разпознаване на мястото на позвъняване посредством различни електронни мелодии 
   (етаж, вход, различни  входове, портиер, охрана)
•  Електронна мелодия при позвъняване от етажа,
    тип “динг-донг”, без необходимост от отделен звънец
• Електронна настройка на силата на звънене
• Секретност на разговора (невъзможност за подслушване)
• Светлинна индикация при позвъняване и разговор, както и в
   режим “Заета система”
• Функция  “Не ме безпокой” със светлинна индикация
• Видео наблюдение на входа, разговор и дистанционно
   отключване на вратата
• Изграждане на интеркомни връзки (със съседи, портиер, охрана) без допълнително 
   окабеляване
• Програмируеми бутони, с функции по избор, например за включване на стълбищното
   осветление или връзка с портиер/ съсед